HAKKIMIZDA


Kuruluş Tarihi ve Yasası:

Merkezimizin yönetmeliği 03.07.2013 tarihinde Rektörlüğe arz edilmiş, 20.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde "Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Merkez Yönetmeliği 24.02.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Yerleşim Durumu:

Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi, Balkan Yerleşkesi, Trakya Üniversitesi, Edirne

 

Kuruluş Amacı:

a) Küreselleşme ile nüfus, üretim, çevre kirliliği ve yenilenebilir olmayan doğal kaynakların tüketiminin doğal büyümenin önüne geçmesinin engellenmesi amacıyla başta bölge yaşayanlarının yaşam kalitesinin arttırılması için biyoçeşitliliğin korunarak gen bankası oluşturulmasına yönelik Üniversite yerleşkesinde iklim flora özelliği açısından fırsatları barındıran yirmi hektarlık alanda Balkan Arboretumu kurularak yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel kişi ve kuruluşların dikkat ve erişilebilirliğini sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı vermek.

b) EDTU Herbaryumunun fiziki alanının görünürlüğünün ve tüm ilgili kişi ve kurumların yararlanma alanını geliştirmek, arboretum kurulması ve gelişim sürecinde materyallerinin kaynak olarak değerlendirilmesini sağlamak, yeni materyallerin sağlanması için fiziki ve insan kaynakları donanımını güçlendirmek.

c) Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumunun bir bütün olarak küresel ağlar ilişkilerinin sağlanarak küresel kurumsallaşmasını sağlamak.

Bu içerik 27.11.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1315 kez okundu.