YÖNETİM KURULU

  1. Prof. Dr. Çiler KARTAL        Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik ABD Bşk. Müd.
  2. Prof.Dr. Murat ÖZYAVUZ     N.K.Ü. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü  
  3. Prof.Dr. Mehmet AYBEKE    Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik ABD 
  4. Doç.Dr. Cem TOKATLI      İpsala Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 
  5. Dr. Öğr. Üyesi Hayati ARDA   Fen Fakültesi,  Biyoloji Bölümü, Botanik ABD        
  6. Dr. Öğr. Üyesi Necmettin GÜLER    Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik ABD Müd. Yard.
  7. Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK    Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
  8. Dr. Öğr. Üyesi Sergun DAYAN   Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Müd. Yard. 
  9. Şube Müdürü Kerim YAPÇA  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Edirne Şube Müdürlüğü Temsilcisi